Devlet Su İşleri 21. Bölge Kamu İşçi Alımı

Devlet Su İşleri 21. Bölge Kamu İşçi Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğüne yerleştirmek üzere kamu işçi alımı yayınladı. İlana göre DSİ alımı temizlik personeli olarak yapılacak. KPSS’siz personel alımı başvuru şartları ve şekli adayların erişimine açıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İşçi Alımı İlanları

DSİ personel alımı 21.Bölge Müdürlüğü Aydın şehri yapacak. En az ilkokul mezunu ve KPSS’siz olarak ilana çıkıldı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 12 Aralık 2023 tarihi bitimine kadr yapacak.

DSİ Kamu Personel Alımı Başvuru Şartları

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla sınava tabi tutulacaklardır.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığı ve arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

10) İlan edilen kadroya asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

11) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

12) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bölge Müdürlüğüne bildirilen listede yeterli sayıda müracaat eden olması durumunda sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 20/12/2023 tarihinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

Kura çekimi sonuçları neticesinde oluşan asıl ve yedek adaylara ilişkin liste, yapılacak olan sınav tarihleri, sınav sonucu atamaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde (https://bolge21.dsi.gov.tr) ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

13) Sınav sözlü ve uygulama yöntemi kullanılarak yapılacaktır. Sınav l00 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı 60 olarak belirlenmiştir.

15) Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

16) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

16) Çalışma yeri, hizmet gerekleri doğrultusunda ilgili Bölge Müdürlüğün Aydın ilinde sorumluluk sahasında bulunan Şube Müdürlüğü, Başmühendislik veya Şeflik olacaktır.

17) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

Adaylar başvurularını 00007969083 iş ilan numarası ile yapacak. Aydın iş ilanları olarak yayında.

Kaynak:kamupersonelialim.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.