Uludağ İhracatçı Birlikleri 17 İdari Memur ve Personel Alım Kılavuzu

Uludağ İhracatçı Birlikleri 17 İdari Memur ve Personel Alım Kılavuzu

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 17 idari memur ve personel alımı kılavuzu yayınlandı. Alım sınav ile yapılacak. Adaylarda aranan şartlar ve başvuru şekilleri neler olduğu detaylar erişime kılavuz halinde sunuldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 17 idari memur alımı ve personel alım kılavuzu yayınlandı. Kurum ilan bilgileri şöyle verildi. Öğrenim durumları için kılavuz içerisinde bulunan tabloyu inceleyin.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (UİB) Uzman Yardımcısı alımı ve İdari Personel alımı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 17 (onyedi) personel alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin fakülte veya yüksekokullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla tablo 1'de belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.
01.01.2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1989 ve sonrası doğumlu)
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ve kuruluşundan emekli olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2021-2022-2023-2024 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

Uzman Yardımcılığı ile İdari Personel kadrosu için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavında bir öğrenim dalına/bölüme/fakülteye ayrılan kontenjan sayısı için yeterli başvuru olmaması veya ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Genel Sekreterlik (sınav komisyonu), öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Genel Sekreterlik web sitesinden (www.uib.org.tr) temin edilecek iş talep formu,

T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

KPSS Sonuç belgesi

Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

Güncel Özgeçmiş (CV)

Adli Sicil Kaydı Belgesi

Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir. E-devlet sistemi üzerinden temin edilen belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen sınavdan önce istenen belgeler ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıt birimine en geç 08/03/2024 tarihi saat 17.30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya [email protected] adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. e-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, 15 Mart 2024 Cuma ve 16 Mart 2024 Cumartesi günleri saat 10.00'da Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nde yapılacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir sınav kurulu üyesinden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Başvuru kılavuzu

Kaynak:kamupersonelialim.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.