Vakıfbank 800 Düz Memur ve Banka Personeli Alımı Kılavuzu 2024 Yılı

Vakıfbank 800 Düz Memur ve Banka Personeli Alımı Kılavuzu 2024 Yılı

Vakıfbank 800 düz memur alımı ve banka personeli alımı 2024 yılı kılavuzu yayınlandı. Banka görevlisi alımı başvuru şartları ile birlikte kılavuzu erişime açıldı. Başvuru ekranını ilana ilave ettik. Banka memur alımı başvuru şartları haberimizde…

Vakıfbank 800 düz memur alımı ve banka personeli alımı 2024 yılı!

Banka görevlisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı ve ekran aktif edildi. Tabloda verilen durumları inceleyerek başvuru yapmanız önem arz adiyor. Banka memur alımı ilanları yayında.

1954'ten bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve yenilikçi uygulamalarıyla Türkiye’nin lider bankalarından olan VakıfBank, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanında spordan sanata kadar birçok alanda gelişime öncülük etmektedir.

Bu köklü ailede istihdam edilmek üzere; Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur alımı yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanıyla istihdam edilecek adayların bölge merkezi Tablo-1’de belirtildiği gibi İstanbul olacaktır. Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanıyla istihdam edilecek adaylar Tablo-2 ve Tablo-3'te belirtilen illerde görevlendirilecektir.

Sınav Tarihi: 18.05.2024 Cumartesi - Saat 10:00

Başvuru Tarihleri: 03.04.2024 - 16.04.2024

Sınavın Gerçekleştirileceği Merkezler

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Giresun, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Yozgat.

Başvuru Süreci

İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır.

Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için aşağıdaki seçenekler sunulacaktır:

• Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı: “Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı” ünvanları için başvurmak isteyen adaylar bu seçeneği işaretleyecektir.

• Uzman Yardımcısı: “Uzman Yardımcısı” ünvanı için başvurmak isteyen adaylar bu seçeneği işaretleyecektir.

• Memur: Şubelerimizde "Memur" ünvanı için başvurmak isteyen adaylar bu seçeneği işaretleyecektir. (Memur seçeneğini işaretleyen ve ikameti İstanbul olan adaylar aynı zamanda "Müşteri İletişim Merkezi'nde de değerlendirilmek istiyorum." seçeneğini işaretlemeleri durumunda Müşteri İletişim Merkezi Müdürlüğü'nde de Memur ünvanında değerlendirilebilecektir.)

Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş, vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvurusunu tamamlayan adaylar başvurularına ilişkin hiçbir konuda (kişisel bilgiler, sınav merkezi, fotoğraf vb.) değişiklik yapamayacaktır.

Başvurular sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

Sınav Ücreti Ödemeleri: Sınav ücreti 475 TL’dir.

Ödeme işlemi, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.

Sınav ücreti ödemeleri, sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Bankamız ödeme kanallarıyla işlem gerçekleştirilemeyecektir. Havale, EFT ve diğer yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavda başarısız olan, başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

3. İkamet şartına ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar İstanbul ilinde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için; Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 30.09.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcısı ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 30.09.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

c-) Memur ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-3’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 30.09.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olması, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

Sınav başvurusu yapılırken İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.

SINAV GÜNÜ

Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Sınava başvurusu kabul edilen adaylar, 13.05.2024 - 18.05.2024 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet sitesinden Sınav Giriş Belgesi’ni alabileceklerdir.

Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son
15 dakikası içerisinde ise sınav salonundan çıkılmayacaktır.

Yazılı sınava katılacak adaylar sınava girebilmek için;

• Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte üzerinde T.C Kimlik Numarası bulunan Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya üzerinde

T.C. Kimlik Numarası bulunan güncel fotoğraflı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici

Kimlik Belgesini, T.C. Kimlik Numarası bulunan Evlilik Cüzdanını veya Avukat Kimlik Belgesi/Baro Kimlik Belgesini ibraz etmek zorundadır.

Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

Belgelerinde eksiklik bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava katılacak adaylar, yanlarında kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Hesap makinesi sınavda kullanılamayacaktır.

Mülakata sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Mülakatın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca bildirilecektir.

Sınav Başvuru Adresi: https://vakifbank.istanbul.edu.tr

Başvuru esnasında sorun yaşayan adaylar, mesai saatleri içerisinde İstanbul Üniversitesi e-Posta: vakifbank@istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

Başvuru kılavuzu

Kaynak:kamupersonelialim.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.