TÜRKSAT’ta Yüksek Maaşlı Personel Alımı Kariyer Fırsatları

TÜRKSAT’ta Yüksek Maaşlı Personel Alımı Kariyer Fırsatları

TÜRKSAT sunduğu yüksek maaş ve yan haklarla da kariyer hedefleyen profesyoneller için cazip fırsatlar sunuyor. Güncel personel alımı başvuru linkini sunduğumuz ilan içerisinde sunduk. Ankara merkez istihdam sağlıyor.

TÜRKSAT Güncel Personel Alımı Başvuru Linki Açıldı

Kurum yüksek maaşlı ilanına başvuru yapacaklar için başvuru linki ilanın sonunda bulunuyor.

Dinamik ve Uluslararası Bir Çalışma Ortamı: Türksat, küresel çapta faaliyet gösteren ve sürekli gelişen bir şirket olarak çalışanlarına dinamik ve uluslararası bir ortamda çalışma fırsatı sunuyor.

Kişisel ve Mesleki Gelişim İmkanları: Türksat, çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyerek, sürekli eğitim ve gelişim programlarıyla onlara destek oluyor.

Güçlü Bir Kurum Kültürü: Çalışanlarına değer veren, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimseyen Türksat, güçlü bir kurum kültürü oluşturarak çalışanlarının motivasyonunu ve aidiyet duygusunu artırmayı hedefliyor.

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. İş Tanımı

Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına(UFRS/TFRS) uygun konsolide mali tablolar ve bu tablolara ilişkin dipnot ve çalışmaların hazırlanması, dönemsel UFRS/TFRS bazlı finansal tabloların hazırlanması ve üst yönetimin talep edeceği verinin, mali tabloların ve ileriye dönük finansal analizlerin yapılması, finansal bazda talep edilecek her türlü çalışmada görev alınması ve ihtiyaç dahilinde farklı birimlerle koordineli olarak çalışabilecek çalışma arkadaşı aramaktayız.

2. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1. T.C vatandaşı olmak,

2.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

2.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

2.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

2.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

2.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu alabilecek olmak,

2.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

3. Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1. Genel Muhasebe bilgisine sahip olmak,

3.2. Finansal Tablo, Mali Analiz ve Raporlama konularına tecrübe sahibi olmak,

3.3. Tek düzen hesap planı, TTK, VUK ve diğer mali mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,

3.4. Bağımsız denetim tecrübesine sahip olmak,

3.5. Tercihen 4Büyük (Big4) denetim firmasında çalışmış olmak,

3.6. Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na hâkim olmak (UFRS/TFRS),

3.7. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

4. Genel Kriterler

4.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İ.İ.B.F, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve İstatistik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak,

4.4. Yabancı Dil: Yabancı dil maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 50 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

4.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 50 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 50 puan esas alınacaktır.

5. TÜRKSAT Personel Alımı Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6. Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. Sisteme yüklenmesi gereken evraklarda eksik veya yanlış beyan durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Kaynak:Kamu Personeli Alımı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.