MİT personel alımı! MİT personeli olma şartları

MİT personel alımı! MİT personeli olma şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında MİT personeli olma şartlarını sunuyoruz. MİT personel alımı nasıl yapıyor. Bu alımlara başvuru yapacaklar için önce soru cevap ve sonrasında sayfa sonuna başvuru ekranı ilave edildi.

MİT personeli olma şartları neler olduğunu sunuyoruz. MİT personel alımı ilan detayları verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı aşamaları nasıl oluyor.

Başvuru yapacak adaylar için soru cevap şekli ile açılışa başlıyoruz. Hemen peşinden şartlar ve en altta başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

VATANDAŞLIK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurusu yapmama engel mi?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Mavi Kart sahibiyim. Görev almak için başvurabilir miyim?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

mit-bina-logo.jpg

MİT BAŞVURU

Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev almak için nasıl başvurabilirim?

Öncelikle bu bölümdeki soruları incelemenizi öneriyoruz. Ardından başvuru formunu doldurmak için ilgilendiğiniz pozisyonun sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.

EMEKLİLİK

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirlenen yaş haddi hükümlerine tabi olarak görev yaparlar. Ayrıca, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca fiili hizmet zammı alırlar. Bu çerçevede, çalışma arkadaşlarımız 1 yıl fiili hizmet için 3 ay fiili hizmet zammına hak kazanırlar. Dolayısıyla, Teşkilâtımıza 20 yıl hizmet veren bir çalışma arkadaşımız, kanun nezdinde 25 yıl hizmet vermiş sayılır.

İSTİHBARAT UZMANI TEKNİK BİLGİ VE KAVRAMLARI

Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiğinin bulunup bulunmadığının, adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde yer alıp almadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Haber: İstihbarat elde edilmesinde kullanmak amacıyla toplanan ham (işlenmemiş) bilgi.

Haber kıymetlendirme: Haberin istihbarat değerinin, alındığı kaynağın güvenirliğinin ve doğruluk derecesinin saptanması.

Haber toplama: Çeşitli hedeflere ilişkin açık ve kapalı kaynaklardan haber ve bilgi derlenmesi.

İstihbarat: Devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucunda elde edilen ürün.

İstihbarat çarkı: İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti, istihbarat toplama çalışmalarının yönlendirilmesi, haberin toplanması ve işlenmesi, istihbaratın yayımı ve kullanılması evrelerinden oluşan sistem.

İstihbarata karşı koyma: Bir ülkenin yabancı devlet, istihbarat servisi, kurum/kuruluş ve şahıslar tarafından kendisine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerini tespit ve engelleme çalışması.

M.E.H./MAH: Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H./MAH) Riyaseti, 6 Ocak 1926 tarihinde Fevzi Çakmak’ın yazılı emriyle 5 ilde şubesi bulunan, Ankara merkezli küçük bir askerî teşkilât olarak hayata geçirildi. M.E.H. Riyaseti, Bakanlar Kurulu kararı ve yapılanma çalışmalarının ardından 6 Ocak 1927 tarihinde etkin şekilde çalışmaya başladı. Bu tarih, Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın resmî kuruluşu kabul edilir.

MİT personeli: 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun 2’nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen personel.
Sinyal istihbaratı: Haberleşme ve radar sinyallerinin yakalanarak analiz edilmesi sonucunda üretilen istihbarat.

Teknik istihbarat: Her türlü teknik usul, araç ve sistemleri kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi sonucunda üretilen istihbarat.

İSTİHBARAT UZMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır). Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olması gerekiyor.

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir). Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

DİL UZMANI ALIMI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 40 yaşını doldurmamış olmak. Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır). Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak. Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 80 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.
YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

MÜHENDİS ALIMI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 34 yaşını doldurmamış olmak.

Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da 60 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.

Önemli Not: Başvurunuz Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.

MİT kariyer sayfası üzerinden başvuru alınacak.

İlgili Haberler

Kaynak:kamupersonelialim.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.